Πληθωρισμός

Πληθωρισμός & επιπτώσεις στην οικονομία

   20 Σεπτεμβρίου, 2021

Σε σχέση με τις προβλέψεις για άνοδο του πληθωρισμού σε Ευρώπη και ΗΠΑ και το νέο κύμα ακρίβειας, αναφέρουμε παρακάτω την έννοια του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις του στην οικονομία.Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών μιας οικονομίας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που προκαλεί πτώση στην αγοραστική δύναμη, καθώς κάθε μονάδα χρήματος (π.χ. €) αγοράζει λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη του πληθωρισμού είναι η μεταβολή των τιμών.Δεν υφίσταται όταν οι τιμές παραμένουν σταθερές, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι.

Ο πληθωρισμός υπολογίζεται συνήθως από την ποσοστιαία (%) μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στη διάρκεια του χρόνου.

Πληθωρισμός της ζήτησης

Ο πληθωρισμός της ζήτησης είναι ο πληθωρισμός που προκύπτει από αύξηση της ζήτησης εμπορευμάτων ή και υπηρεσιών. Η αύξηση στη ζήτηση οφείλεται γενικότερα στην:

  • Αύξηση της προσφοράς του χρήματος.
  • Αύξηση δημοσίων δαπανών
  • Προσδοκίες του κοινού για επιδείνωση του πληθωρισμού
  • Αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό για εγχώρια εμπορεύματα

Πληθωρισμός της προσφοράς

Ο πληθωρισμός της προσφοράς είναι ο πληθωρισμός που προκύπτει από μείωση της προσφοράς εμπορευμάτων ή και υπηρεσιών. Η μείωση αυτή οφείλεται:

  • Αύξηση μισθών ταχύτερη από την αύξηση της εργατικής παραγωγικότητας
  • Αύξηση κερδών μεγαλύτερη από την αύξηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου
  • Ανατίμηση των εισαγόμενων πρώτων υλών
  • Αύξηση των συντελεστών έμμεσης φορολογίας
  • Αύξηση του κόστους δανειακών κεφαλαίων

Σύμφωνα με οικονομολόγους η αύξηση του πληθωρισμού έπειτα από μια πανδημία είναι φυσιολογική, για διάφορους λόγους:

Kατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της πανδημίας, ο κόσμος δεν μπορούσε να ξοδέψει όσο είχε συνηθίσει και, επομένως, υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση για πολλά αγαθά και υπηρεσίες. Μετά το τέλος μιας πανδημίας  ο κόσμος αρχίζει να αγοράζει και να ταξιδεύει και αυτή η αυξημένη ζήτηση οδηγεί φυσικά σε υψηλότερο πληθωρισμό.

Συνδεθείτε στο op-ex.com.gr και αφήστε την έμπειρη λογιστική ομάδα της OPEX να αναλάβει άμεσα την λογιστική & φοροτεχνική υποστήριξη!

OPEX – Ο λογιστής σου είναι τώρα Online!