Η εταιρεία

Ποιοί είμαστε

Κάτι περισσότερο από λογιστές (έτσι όπως ξέρατε μέχρι σήμερα)
Δεν ασχολούμαστε μόνο με τους αριθμούς. Το πάθος μας είναι να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους επιχειρηματίες και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Ουσιαστικά προσφέρουμε το χέρι βοήθειας που χρειάζονται στο ταξίδι τους προς μεγαλύτερη επιτυχία χωρίς να εμπλέκονται σε γραφειοκρατία, ενώ εξασφαλίζουμε την απόλυτη συμμόρφωση στις κανονιστικές διατάξεις.
Είμαστε μια καινοτόμα λογιστική εταιρεία προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πανελλαδικά με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Θέλοντας να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να υιοθετήσουν, μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, την αυτοματοποιημένη (οn line) λογιστική ενημέρωση και αξιολόγηση.

 

Το όραμα μας 

Έχοντας ως βασικές αρχές:
 • καινοτομία
 • ευελιξία
 • τεχνολογία
 • ανάπτυξη
 • επιτυχία
δημιουργήσαμε την Οpex με στόχο την αλλαγή του ρόλου του λογιστή όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα.

 

Oι αξίες μας

Το πάθος μας να δομήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους με βάση τα διεθνή σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα .
Η αφοσίωση μας στην υλοποίηση των στόχων σας.
Η υπευθυνότητα στην εκπλήρωση των υπηρεσιών μας με άριστα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια
Η ακεραιότητα στο να υλοποιούμε ό,τι υποσχόμαστε
Η πελατοκεντρική μας προσέγγιση Η δυνατότητα της προσαρμογής στις ανάγκες σας.

 

Νομικά πρόσωπα 

Παρέχουμε πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σχετικά με τις παρακάτω υποχρεωτικές διαδικασίες:
 • Ενημέρωση Βιβλίων
 • Φόροι (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι φόροι, κ.λπ. )
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών
 • Αποτελέσματα (οικονομικές καταστάσεις)
 • Reporting
 • Πωλητές – εξοδολόγια
 • ΓΕΜΗ – νομιμοποιητικά

 

Φυσικά Πρόσωπα 

Οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες μας αφορούν και φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε3)
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας (Ε9)
              Ε9. Πραγματοποιείται μια φορά και σε περίπτωση τροποποίησης
              Ε2. Η υποβολή γίνεται μαζί με τη δήλωση και όταν υπάρχουν εισοδήματα από ενοίκια
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες

 

Κλάδοι επιχειρήσεων

Τα νομικά πρόσωπα αφορoύν ενδεικτικά τις παρακάτω κατηγορίες .

 

  Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας