ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Ατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω της πλατφόρμας app.op-ex.gr)

H OPEX παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σχετικά με τις παρακάτω διαδικασίες:

  • Βιβλίο εσόδων – εξόδων: Καθημερινή ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων με τα αντίστοιχα παραστατικά που λαμβάνουμε ηλεκτρονικά.
  • Καταχώριση παγίων στοιχείων
  • Καταχώριση εξοδολογίων
  • Τράπεζες
  • Αγορές-Αποθήκες
  • Συμβάσεις
  • Βιβλίο Απογραφών ή καταστάσεις απογραφής
  • Μηνιαία, Ετήσια αποτελέσματα – Reporting
  • Πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό αρχείο

Β. Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (custom υποστήριξη μετά από επικοινωνία με την ΟPEX)

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας