ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Ατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω της πλατφόρμας op-ex.com.gr )

H OPEX παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σχετικά με τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Βιβλίο εσόδων – εξόδων: Καθημερινή ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων με τα αντίστοιχα παραστατικά που λαμβάνουμε ηλεκτρονικά.
 • Καταχώριση παγίων στοιχείων
 • Καταχώριση εξοδολογίων
 • Τράπεζες
 • Αγορές-Αποθήκες
 • Συμβάσεις
 • Βιβλίο Απογραφών ή καταστάσεις απογραφής
 • Μηνιαία, Ετήσια αποτελέσματα – Reporting
 • Πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό αρχείο

Β. Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (custom υποστήριξη μετά από επικοινωνία με την ΟPEX)

  Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας