ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φροντίζουμε υπεύθυνα για την εμπρόθεσμη και άρτια υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μας παρακολουθώντας συνεχώς τους κανόνες και της υποδείξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Α. Για επιχειρήσεις

 • Εφαρμογές Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 • Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής)
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι
 • Τέλη και ειδικοί φόροι
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρείας
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Intrastat
 • Καταστάσεις Συμφωνητικών
 • Ρυθμίσεις Οφειλών

 

Β. Για φυσικά πρόσωπα

 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
 •  Δηλώσεις περιουσιολογίου Ε9
 • Υποβολή  μισθωτηρίων
 • Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
 • Επιδόματα
 • Ρυθμίσεις Οφειλών

Τα αντίγραφα υποβολής των φορολογικών υποχρεώσεων βρίσκονται αναρτημένα στο προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο του πελάτη μας στο οποίο έχει ελεύθερη πρόσβαση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα op-ex.com.gr

  Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας