Ποια είναι η φορολογία για τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών «μπλοκάκια»;

   May 28, 2019

Για τους φορολογούμενους που εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα εξής για το τρόπο που θα φορολογηθούν:

Όταν o φορολογούμενος εισπράττει αμοιβές για παροχή υπηρεσιών και δεν πληροί έστω και μία από τις πέντε παρακάτω προϋποθέσεις, τότε οι ετήσιες αμοιβές του από το «μπλοκάκι» φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 20.000 ευρώ και με 29% – 45% για τις ετήσιες αμοιβές από τις 20.000 ευρώ και πάνω.

Όταν ο εργαζόμενος με «μπλοκάκι», παράλληλα έχει αποκτήσει εισόδημα από παροχή σε είδος, το οποίο προέρχεται από μισθωτή εργασία, το εισόδημα από το «μπλοκάκι» δεν θα φορολογείται ως προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα θεωρείται ότι ο εργαζόμενος έχει εισπράξει ταυτόχρονα και μισθούς και έτσι δεν θα εξαιρείται από το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των χρηματικών αμοιβών του.

Όσοι φορολογηθούν ως μισθωτοί, θα έχουν αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636 – 9.545 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ. Ενώ όσοι φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22%, για τις πρώτες 20.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 40.000 ο συντελεστής φόρου φτάνει εως και το 45%.

Ο εργαζόμενος με μπλοκάκι μπορεί να γλυτώσει φόρο εισοδήματος 2.000 ευρώ και να μην φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας αν:

  1. Έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  2. Δηλώνει ως έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητάς, την κατοικία του.
  3. Δεν εισπράττει μισθό από άλλη εργασία.
  4. Παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι και σε τρεις εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον λαμβάνει το 75% των ετησίων αμοιβών του μόνο από έναν εργοδότη.
  5. Παρέχει υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Επεξηγηματικά, αν ασκεί δραστηριότητα η οποία δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα επαγγέλματα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Πώς θα φορολογηθεί ο τίτλος κτήσης («απόδειξη δαπάνης»);

Αν ο εργαζόμενος δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών, αλλά πληρώθηκε για παροχή υπηρεσιών, με «τίτλο κτήσης» από την εργασία του, θα φορολογηθεί κανονικά ως ελεύθερος επαγγελματίας με φόρο 22% από το πρώτο ευρώ.

Πώς γίνεται να γλυτώσεις τη φορολογία αν αμείβεσαι με τίτλο κτήσης;  

Αν λαμβάνεις αμοιβή από ευκαιριακή και όχι συστηματική απασχόληση που δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ ετησίως. Επίσης πρέπει το σύνολο της τεκμαρτής δαπάνης που σου αναλογεί να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Συγχρόνως δεν θα πρέπει να έχεις αποκτήσει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, ακίνητα ή τόκους καταθέσεων.