Εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ειδικών περιπτώσεων – Φορολογικό έτος 2019

   15 Οκτωβρίου, 2020
Yπάρχουν φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με την απόφαση A.1070/31-3-2020 που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 31/8/2010 (φορολογικό έτος 2019): 
  • Εάν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος μετέφερε την φορολογική του κατοικία εντός του έτους 2019 στο εξωτερικό, και μόνο τότε μπορεί να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση έως 31/12/2020.
  • Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για του αποβιώσαντες το έτος 2019 υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟY έως 31/12/2020.
  • Για τις αναδρομικές αποδοχές παρελθόντων ετών οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο έτος 2019 υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που αφορούν έως 31/12/2020. Για τα εισοδήματα που αφορούν τα φ.ε. 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω taxis. Για τα εισοδήματα που αφορούν το φ.ε. 2014 και προγενέστερα, οι δηλώσεις υποβάλλονται  χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Οι τροποποιητικές δηλώσεις για την μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σύμφωνα με την απόφαση (Α.1186/2020) υποβάλλονται έως 30/12/2020: Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 3Oη Δεκεμβρίου 2020.
  • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα: Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5Β του Ν.4172/2013 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5Β καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου.
Συνδεθείτε στο app.op-ex.gr για να ενημερωθείτε και να πραγματοποιήσουμε τις λογιστικές και φορολογικές σας διαδικασίες. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της OPEX είναι πάντα διαθέσιμο να σας συμβουλεύσει!