Χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις Συζύγων

   5 Φεβρουαρίου, 2020

Στις 28/02/2020 λήγει η υποχρέωση υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων των εγγάμων φορολογουμένων εφόσον το επιθυμούν.

Η γνωστοποίηση γίνεται από οποιονδήποτε από τους δύο συζύγους ή και από τους δύο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο:https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis, με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης ή από εξουσιοδοτημένο ειδικά για τον σκοπό αυτό λογιστή-φοροτεχνικό με τους προσωπικούς κωδικούς.

Στην περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020,  θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.

Η υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να γίνεται κάθε έτος από τουλάχιστον έναν από τους δύο συζύγους μέχρι την προθεσμία αυτή, διαφορετικά θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.

Η παραπάνω υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν αφορά στα μέρη συμφώνου συμβίωσης αφού από τον νόμο τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υποβολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε., προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός από τους συζύγουςν, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο.