Φορολογικές δηλώσεις για εισοδήματα του 2019

Φορολογικές δηλώσεις για εισοδήματα του 2019. Τι πρέπει να γνωρίζουμε.

   10 Μαρτίου, 2020

Η πλατφόρμα του taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2019 ανοίγει στις 31/03/2020.

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες αγρότες πρέπει να συμπληρώσουν το ελάχιστο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι: 10% για εισόδημα ως 10.000 ευρώ 15% για εισόδημα από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και 20% για εισοδήματα από τα 30.001 ευρώ και πάνω.

Για τις επιχειρήσεις ο φορολογικός συντελεστής  για τα εισοδήματα του 2019, μειώνεται από το 28% στο 24%.

Η φορολογία για τα μερίσματα μειώνεται από το 10% στο 5%.

Το ποσό της προκαταβολής φόρου για όσους αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι στο 50%. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή  μέχρι 30 ευρώ.

Υπάρχει απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος για πέντε χρόνια (από την έναρξη), για όσους έκαναν έναρξη εργασιών για πρώτη φορά από 01/01/2017.

Οι φορολογούμενοι μισθωτοί με «μπλοκάκι»  θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων και θα δικαιούνται έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ.

Οσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους, εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

Συνταξιούχοι 65 ετών και άνω, έχουν μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30%.

Επιτηδευματίες που βρίσκονται σε αδράνεια: απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος που φτάνει τα 650 ευρώ.

Οι δαπάνες που έχουν γίνει ηλεκτρονικά θα είναι προσυμπληρωμένες στις φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα στα έντυπα E3 (Kατάσταση Oικονομικών Στοιχείων από Eπιχειρηματική Δραστηριότητα) και E1 (βασικό έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) των πάσης φύσεως εισοδημάτων και εσόδων τους, όπως αυτά θα αποτυπώνονται στο ίδιο έντυπο

Σημειώνεται πως στις κοινές δηλώσεις εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, επειδή διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση και επιστροφή του φόρου, συμπληρώνονται δύο αριθμοί IBAN από τον υπόχρεο και τη σύζυγο ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση δε κοινού λογαριασμού μεταξύ των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης, δύναται να συμπληρώνεται και από τους δύο ο ίδιος αριθμός IBAN. Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης, συμφώνου συμβίωσης καθώς και άγαμων, συμπληρώνονται IBAN λογαριασμού ατομικού ή κοινού.

Η συμπλήρωση του αριθμού ΙΒΑΝ είναι υποχρεωτική, εκτός από τις περιπτώσεις των κατοίκων εξωτερικού και των φορολογουμένων που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται οι ενδείξεις «Δεν διαθέτω λογαριασμό IBAN» ή/και «Κάτοικος Εξωτερικού.