Μείωση φόρων και εισφορών που θα δούμε το 2022

   6 Δεκεμβρίου, 2021

Μείωση φόρων και εισφορών που θα δούμε το 2022

 • Μισθωτοί του Ιδιωτικού τομέα, Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ,αγρότες καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια, θα έχουν και το  2022   απαλλαγή  από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
 • Θα υπάρξει μείωση τριών ποσοστιαίων μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα.
 • Μείωση στον φόρο από λήψη μερισμάτων.
 • Αντιθέτως, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν επλήγησαν από την υγειονομική κρίση οικονομικά θα συνεχίσουν να πληρώνουν και το 2022 την εισφορά αλληλεγγύης.
 • Θα επεκταθεί η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, τις θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Επέκταση της αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Από το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών συμψηφίζονται οφειλές συνολικού ύψους 458 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 215 εκατ. ευρώ προς την φορολογική αρχή και 243 εκατ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%.
 • Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου.
 • Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Καταργείται  ο  φόρος  γονικών  παροχών  δωρεών  για  συγγενείς  πρώτου  βαθμού,  που  αφορά  αξίες  έως 800.000 ευρώ
 • Μειώνεται  το  τέλος  συνδρομητών  κινητής  τηλεφωνίας,  από  12%  έως  20%  που  κυμαίνεται  σήμερα,  στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022.
 • Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή, από το 13% στο 6%.
 • Μετά  την  αναπροσαρμογή  των  αντικειμενικών  αξιών, προχωρούμε  στη  μείωση  των  συντελεστών  υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022 άσκηση  έχει  ως  στόχο  την  δικαιότερη  κατανομή  του  φόρου,  με  παράλληλη  μείωση  του  ΕΝΦΙΑ  για  την πλειονότητα των πολιτών, από το νέο έτος.

Ενδεχομένως  η κυβέρνηση το 2022 να προχωρήσει και σε νέα μέτρα τόνωσης των νοικοκυριών εφόσον η πανδημία και η ενεργειακή κρίση συνεχίσουν να μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα.

Συνδεθείτε στο op-ex.com.gr για να ενημερωθείτε για την μείωση φόρων και εισφορών καθώς και για την άμεση λογιστική σας υποστήριξη!