Αλλαγές στην Φορολόγηση Παροχής Εταιρικού Αυτοκινήτου

   9 Ιανουαρίου, 2020

Ευνοϊκότερη φορολόγηση της παροχής εταιρικού αυτοκινήτου σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο!

Σημαντικές αλλαγές αποτελούν:

  • Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται και οι εταίροι ή μέτοχοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα  και όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
  • Ο υπολογισμός της αξίας της παραχώρησης του οχήματος θα γίνεται πλέον «κλιμακωτά»  και όχι όπως μέχρι τώρα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπαγόταν σωρευτικά σ’ έναν και μόνο φορολογικό συντελεστή
  • Με την επιλογή  εταιρικού οχήματος με ΛΤΠΦ (Λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων) έως 40.000 ευρώ το οποίο όμως εκπέμπει έως 50 γρ. CO2 / χλμ. τότε δεν θα καταγραφεί επιπλέον εισόδημα από τη χρήση του
  • Η αξία των οχημάτων που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και εξαιρούνται από τη φορολόγηση αυξάνεται από 12.000 ευρώ σε 17.000  (ΛΤΠΦ)

Ενδεικτικά παραδείγματα

Επιχείρηση διαθέτει 4 εταιρικά αυτοκίνητα για τα στελέχη και τους μετόχους της:

1. ΕΙΧ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 20.000€ τρία έτη παλαιότητας και χρησιμοποιείται από Διευθυντή της εταιρείας

2. ΕΙΧ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 12.000€ οκτώ έτη παλαιότητας και χρησιμοποιείται από μέλος ΔΣ της εταιρείας

3. ΕΙΧ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 13.000€ ένα έτος παλαιότητας και χρησιμοποιείται από μέλος ΔΣ της εταιρείας

4. ΕΙΧ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 50.000€ 11 έτη παλαιότητας και χρησιμοποιείται από μέτοχο της εταιρείας

5. ΕΙΧ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 26.000€ ένα έτος έτη παλαιότητας και χρησιμοποιείται από Διευθυντή της εταιρείας

ΛΤΠΦΑξία 2019Αξία 2020ΔιαφοράΔιαφορά %
1.ΕΙΧ20.0002.5201.935-585-23%
2.ΕΙΧ12.00036036000%
3.ΕΙΧ13.000910520-390-43%
4.ΕΙΧ50.0005.5004.875-625-11%
5.ΕΙΧ26.0005.7204.270-1450-25%

Συμπερασματικά με το φορολογικό νόμο προκύπτει ελάφρυνση μέχρι και ποσοστού 43% στις κατηγορίες με λιανική τιμή 13000/14000 ενώ αυτοκίνητα με λιανικές τιμές πάνω από 50.000 και ανεξάρτητα παλαιότητας η ελάφρυνση είναι της τάξης του 11%.

Συγκριτικός πίνακας κλίμακας υπολογισμού της παροχής από παραχώρηση αυτοκινήτου